TEEDE JA PLATSIDE EHITUS

Teede ja platside ehitus on üks meie põhitegevustest, millega oleme tegelenud juba üle 20 aasta. Meil on olemas nii teadmised, oskused kui tehnika, et ellu viia väga erinevaid teedeehituse ja platside ehituse projekte. Väiksemamahulised tööd (kergliikusteed, sissesõiduteed, parklad, juurdepääsuteed jms) viime ise ellu algusest lõpuni, suurtel teedeehituse objektidel (maanteed) teostame erinevaid tööetappe. Meie tegevuspiirkond on Harjumaa ja lähiümbrus, kuid suuremaid töid teeme üle Eesti.

Teedeehitus

Teostame kõiki teedeehitusega seotud töid alates pinnase koorimisest kuni katendite rajamiseni. Täpsemalt hõlmab meie teedeehituse teenus:

  • Pinnase koorimine ja teisaldamine

  • Kaevetööd ja täitetööd

  • Materjalide tarne (liiv, kruus, killustik, muld, asfalt)

  • Aluste ehitus

  • Truupide ehitus ja drenaaži ehitus

  • Katendite ehitus (asfaltkatendid, freesipurust katendid, kruuskatendid)

 

Lisaks teeme vajadusel objekti ettevalmistustööd - puhastame töömaa puudest ja võsast, eemaldame kivid jms ning projekti lõppfaasis haljastustööd. Samuti tegeleme teepeenarde rajamisega.

 

Meil on võimekus teostada kõik teedeehituse tööd algusest lõpuni oma jõududega, samas saab meilt tellida erinevaid tööetappe.

Teeküna-kaeviku-väljakaeve.jpg

Platside ehitus, parkla ehitus

Platside ja parkla ehituse tööetapid on sarnased teedeehituse töödele. Ehitame nii väiksemaid majaesiseid parklaid / platse elamutele ja kortermajadele, kui ka suuri parklaid kontorihoonetele, laohoonetele, kaubanduskeskustele. Meilt saab tellida parkla ehituse täislahenduse, kuid samuti üksikuid etappe.

Asfaldi-vedu-parkimisplatsi-asfalteerimi
MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Meil on pikaajaline kogemus teede ja platside ehitusel. Aastate jooksul oleme saanud praktikat nii mitmetel teedeehituse objektidel töötades kui erinevaid teid, platse ja parklaid rajades. Meil on olemas kaasaegne tehnika ning kvalifitseeritud tööjõud ükskõik millise tee- või parkla ehituse projekti edukaks elluviimiseks. Samuti saame paigaldada kõik ettenähtud kommunikatsioonid. Vajadusel oleme oma nõuga abiks ka parimate lahenduste väljatöötamisel, arvestades kohalikke olusid, liikluskoormust ning teie soovitud tulemust.

Kas saame teile abiks olla teede ja platside ehitusel? Võtke meiega ühendust ning räägime teie projektist lähemalt.