top of page

MAAKÜTTE PAIGALDUS

Maaküte on loodussõbralik ning ökonoomne küttelahendus, mis kasutab elamute ja muude hoonete kütmiseks maapinda salvestunud soojusenergiat. Kui ka teie olete otsustanud maakütte kasuks, siis saame abiks olla selle paigaldusel. Teostame horisontaalse maakütte kollektori (maakütte kontuuri, maakütte toru) paigaldustöid alates kaevetöödest kuni kollektori viimiseni läbi vundamendi ehk teostame kõik maakütte toru paigalduse välitööd.

Horisontaalne maakütte kollektor

Horisontaalne maakütte kollektor paigaldatakse paralleelselt maapinnaga ca 1-1,5 m sügavusele, maapinna külmumispiirist allapoole. Kollektori alune pinnas peab olema vabalt kaevatav, seetõttu ei sobi horisontaalne maakütte kollektor paese pinnase korral kasutamiseks.

 

Paigaldatava maakütte toru pikkus sõltub hoone soojusenergia vajadusest ja pinnase tingimustest. Alati on otstarbekas enne maakütte toru paigaldust teostada pinnase uuring, kuna pinnase niiskusesisaldusest sõltub maakütte kollektori vajalik pikkus. Kõige sobivam pinnas maakütte toru paigalduse jaoks on niiske pinnas (vesine ja savine pinnas), kõige ebasobivam kuiv liivane pinnas. Seega mida niiskem on pinnas, seda lühema maakütte kollektori saab paigaldada.

 

Hoone küttevajadus sõltub selle suurusest. Arvestuslikult on 1 m2 pinna kütmiseks vaja vähemalt 3 m maakütte toru ning ca 3,6 m2 pinda paigaldamise jaoks. Seega vajab horisontaalne maakütte paigaldus suhteliselt suure vaba maa-ala olemasolu. See maa-ala võib aga olla ka ebakorrapärane, kuna saame maakütte paigaldusel arvestada just teie krundi eripäradega.

Maakütte-paigaldus.jpg

Maakütte paigalduse välitööd

Maakütte paigaldus algab maakütte toru paigaldusest. Teostame kõik vajalikud kaevetööd ehk kaevame vajaliku sügavuse ja laiusega kraavid, paigaldame ettenähtud pikkusega maakütte kollektori plastiktoru (mille tarnime soovi korral ise), teeme tagasitäite ning viime kollektori läbi vundamendi hoone sisse, kust järgmised spetsialistid saavad töödega jätkata.

 

Maakütte paigaldusel kasutame tagasitäitena sama väljakaevatavat pinnast ning teostame kaeve- ja täitetöid paralleelselt. Kui esimene kraav on kaevatud ja maakütte toru paigaldatud, siis järgmist kraavi kaevates täidame jooksvalt sealt väljakaevatava materjaliga ettevaatlikult eelneva kraavi. Nii on võimalik maakütte kollektorile asetada kõige “puhtam” pinnas ning ühtlasi ei vaja maakütte paigaldus sellisel kujul suurt ala täitepinnase vahepealseks ladustamiseks.

 

Maakütte paigalduse kaevetöödeks kasutame roomikekskavaatorit. Sõltuvalt paigaldatava kollektori pikkusest võtab meie tööprotsess aega 1-3 päeva. Kaevetöödega lõpetades tasandame maapinna ning viime soovi korral ülejäänud täitematerjali ning pinnasest välja tulnud suured kivid objektilt minema. Vajadusel toome juurde ka haljastusmulda. Puid ei ole soovitav istutada vahetult alale, kuhu on paigaldatud maaküte. Puujuured võivad hiljem maakütte kollektorit kahjustada ning samuti võib maapind kollektori vahetus ümbruses külmuda ning see omakorda kahjustada puid.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Oleme teostanud kümneid maakütte paigaldamise töid, mis on andnud meile hulgaliselt kogemusi ja teadmisi. Seetõttu võite kindel olla, et meie maakütte paigaldus saab teostatud kvaliteetselt ja kõiki nõudeid järgides. Oma teostatud töödele anname alati garantii.

Kui teil seisab ees maakütte paigaldus, siis võtke meiega kindlasti ühendust ja küsige pakkumist.

bottom of page