top of page

PLANEERIMISTÖÖD

Pinnase planeerimistööd on väga oluline etapp iga ehitusprojekti alustamisel, olgu tegemist maja ehitamise, teede ja platside rajamise või muu ehitisega. Kalsep OÜ pakub planeerimistööde teenust Harjumaal. 

Planeerimistööd ehitusobjektidel

Planeerimistööd hõlmavad ehitise aluse pinna tasandamist ja sellele vajalike kallete andmist. Tööde teostamisel lähtume etteantud kõrgustest ning nende saavutamist kontrollime laseriga. Maapinna kalle on väga oluline, kuna see tagab vihmavee äravoolu ning aitab vältida liigniiskust näiteks hoone vundamendi ümber ja sadevee kogunemist teedele ning platsidele.

Pinnase-planeerimine.jpg

Planeerimistööd haljastamisel

Planeerimistööd on vajalikud ka haljastusprojektide teostamisel, näiteks kui soovite muuta krundi reljeefi või tasandada ebaühtlast maapinda. Vajadusel toome juurde täitepinnast, samuti katame planeeritud pinna haljastusmulla või muude soovitud materjalidega. Tutvuge täpsemalt meie haljastusteenusega siin.

 

Planeerimistööd on abiks ka siis, kui sadevesi teie krundil ühte kohta koguneb. Maapinda tasandades ja kaldeid muutes saame antud probleemi kiiresti lahendada.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Mitmekülgne tehnika võimaldab meil planeerimistöid teostada erineva suurusega ehitusobjektidel. Meie masinad on varustatud laserite ja GPS seadmetega, mis lisaks pädevale personalile aitavad tagada planeerimistööde täpsuse. Ka on meil pikaajaline kogemus igasuguste pinnasetööde teostamisel ning seetõttu saame sama tehnikaga teha soovi korral erinevaid tööde etappe. Tutvuge ka teiste meie poolt pakutavate teenustega.

Kui saame teile planeerimistöödel abiks olla, siis võtke meiega kindlasti ühendust.

bottom of page