top of page

LUMELÜKKAMINE, LUMEKORISTUS JA LIBEDUSETÕRJE

Lumelükkamine, lumekoristus ja libedusetõrje on talvel üks meie põhitegevustest. Meil on olemas vajalik tehnika ja kvalifitseeritud personal nii suurte maanteede talihoolduseks kui väiksemate teede, kõnniteede ja parklate korrashoiuks.

 

Talihoolduse teenust pakume Tallinnas ja Lääne-Harju piirkonnas.

Lumelükkamine

Lumelükkamine talvistes oludes on väga oluline, et tagada liiklejate ohutus. Olgu tegemist sõidutee, kõnnitee, kergliiklustee, parkimisplatsi või ettevõtte territooriumiga – hoolitseme selle eest, et need saaksid lumest puhtaks ning võimalikult kiiresti.

 

Lumelükkamiseks kasutame nii autosahkasid, kopplaadureid, traktoreid kui ka minilaadureid, sõltuvalt oludest ja töömahust. Samuti teostame vajadusel töid käsitsi, näiteks bussipeatustes, sildadel ja ülekäiguradadel.

Lumekoristus

Lisaks lumelükkamisele pakume lumekoristuse teenust. Kui lund on palju ja sahatamisel tekkinud vallid varjavad liiklejate vaadet ning seavad ohtu nende turvalisuse, siis saame teostada lume äraveo. Lume äravedu on vajalik ka juhtudel, kui selle ladustamiseks pole ruumi või kui see võtab näiteks asjatult enda alla mitmed parkimiskohad.

 

Lumekoristuse käigus laadime kogunenud lume kallurveokitele ning transpordime oma ladustamisplatsidele.

Lumelükkamine.jpg

Libedusetõrje

Libedusetõrje tähtsust talihoolduses on raske alahinnata. See aitab vähendada nii liiklusõnnetuste kui ka jalakäijate kukkumise ja vigastuste tekkimise ohtu. Teostame oma tehnikaga libedusetõrjet nii maanteedel, kõnniteedel, parklates kui muudel aladel, kus see vajalik on.

 

Libedusetõrje vahendina kasutame soola, liiva ja graniitkillustikku. Neid puistematerjale saab meilt ka eraldi osta, vajadusel koos kohaletoomisega. Samuti rendime välja liiva ja graniitkillustiku hoidmiseks mõeldud kaste. Need paigaldatakse tavaliselt suure käidavusega kohtadesse (koolide ja lasteaedade juurde, kergliiklusteede äärde, kaupluste ette), et liiva või killustikku maha puistates operatiivselt libedust tõrjuda. Soovi korral saab meilt tellida ka antud kastide täitmise teenuse ehk kui libedusetõrje vahendid hakkavad otsa saama, siis tuleme ja paneme kastid uuesti täis.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Lumelükkamise, lumekoristuse ja libedusetõrje teenust pakume nii lepingu alusel kogu hooajaks kui individuaaltööde korras, nii nagu klient soovib. Talvisel hooajal on meie tehnika ja personal 24/7 valves ning valmis reageerima kohe, kui selleks vajadus tekib. Tänu mitmekülgsele masinapargile on meie jõudlus suur ning saame tagada, et tähelepanuta ei jää ka väiksemad objektid. Olgu tegemist riigi põhimaantee hooldusega või väikese poe parklaga – võite alati kindlad olla, et teostame kõik tööd nii nagu kokku lepitud.

Kas saame teile lumelükkamisel, lumekoristusel või libedusetõrjel abiks olla? Võtke meiega ühendust ning andke oma talihoolduse soovist teada.

bottom of page