top of page

SEPTIKU PAIGALDUS JA IMBVÄLJAKU RAJAMINE

Septiku paigaldus koos imbväljaku rajamisega on parim viis heitvee probleemi lahendamiseks, kui teie kinnistul puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Kalsep OÜ teostab kõiki septiku paigaldusega seotud välitöid ning imbväljaku ehitustöid Harjumaal ja lähiümbruses.

Septiku paigaldus

Meie septiku paigalduse teenus hõlmab kaevetöid, torustiku rajamist majast septikuni, septiku paigaldust ning torustiku ühendamist ehk teostame kõik septiku paigaldusega seotud välitööd. Vaid majasisesed ühendustööd jätame teiste professionaalide hooleks.

 

Meie masinaparki kuuluvad nii väiksemad minilaadurid kui suured roomikekskavaatorid ning see võimaldab meil septiku paigalduseks vajalikud kaevetööd teostada just teie projekti jaoks sobivaima tehnikaga. Jälgime alati, et teostatavad kaevetööd ümbruskonna haljastust võimalikult vähe kahjustaks.

Septiku paigaldusel lähtume septiku tootja juhistest. Kuigi need mõnevõrra varieeruvad, on üldine septiku paigalduse protsess järgmine:

  • vajaliku suuruse ja sügavusega kaeviku kaevamine, tasandamine ning selle põhja täitmine puhta tihendatud liivakihiga. Septiku paigalduse sügavus oleneb majast väljuva kanalisatsioonitoru sügavusest. Kohtades, kus esineb kõrge põhjavee tase, tuleb septik ka ankurdada, muidu võib see (eelkõige tühjendamisel) pinnale kerkida. Sellisel juhul täidame kaeviku põhja killustiku kihiga, millele valame raudbetoonist alusplaadi koos vajalike kinnitusaasadega ning selle peale paigaldame liivakihi;

  • septiku paigaldamine kaeviku põhjas olevale liivakihile ning ankurdamisvajaduse korral ankurdusrihmade kinnitamine;

  • septiku ümbruse tagasitäitmine ja tihendamine kihtide kaupa septiku ühendustorudeni, sealjuures paralleelselt tagasitäitekihtidega septiku täitmine ballastveega. See hoiab ära septiku paigaldusjärgse vajumise ning võimaldab seda koheselt kasutama hakata;

  • septiku ühendamine sisse- ja väljavoolu torudega ning torude ümbruse tihendamine;

  • täieliku tagasitäite teostamine, vajadusel soojustusplaatide paigaldamine (juhul kui maapinna ja septiku vahele jääv pinnasekiht on liiga õhuke).

Septiku-paigaldus.jpg

Tarnime ise kõik septiku paigalduseks vajalikud materjalid ning pärast tööde lõppu viime ka väljakaevatud pinnase minema, kui see teie krundil taaskasutust ei leia. Jätame endast maha korrastatud maapinna. Soovi korral toome ka haljastusmulla ning laotame selle laiali.

 

Müüme ise ka septikuid. Tegemist on kvaliteetsete ja kauakestvate septikutega, mida oleme paigaldanud juba aastaid ning mille töökindlus on tõestatud. Kui aga olete soovitud septiku juba mujalt välja vaadanud, siis saame oma veokitega olla abiks selle kohaletoomisel.

Imbväljaku rajamine

Septiku paigaldamise korral on vajalik ka imbväljaku rajamine ning neid töid teostame me koos. Imbväljak on ala, kuhu suunatakse septikust väljajuhitud heitvesi. Imbväljaku killustiku kihis ja ümbritsevas pinnases toimub heitvee puhastamise lõppfaas. Kuna heitveed juhitakse vahetult pinnasesse, on septiku paigaldamiseks ja imbväljaku rajamiseks alati vaja kohaliku omavalitsuse luba. Septiku tohib paigaldada üksnes kaitstud põhjaveega aladele.

 

Imbväljaku rajamise protsess on järgmine:

  • vajaliku suuruse ja sügavusega süvendite kaevamine ning katmine killustiku kihiga, õige kalde andmine;

  • torude paigaldamine ja ühendamine, mis heitvee septikust välja imbväljakusse juhivad;

  • süvendite täitmine teise killustiku kihiga;

  • geotekstiili paigaldamine killustiku kihile ning lõpliku tagasitäite teostamine;

  • vajadusel jaotuskaevu rajamine (kui imbväljak asub septikust kõrgemal ning heitvee eemaldamiseks on vaja paigaldada ülevoolu pumpla).

 

Sõltuvalt tööde mahust võtab septiku paigaldus ja imbväljaku rajamine tavapäraselt aega 1-2 päeva.

Septiku probleemide lahendamine

Meilt saab abi ka sellisel juhul, kui teie varasem septiku paigaldaja ei ole töid kvaliteetselt teostanud ning septik on maapinnale tõusnud. Tuleme ja paigaldame septiku tagasi nii, et selline probleem enam ei korduks. Samuti teostame septikute väljakaevet, kui see osutub vajalikuks parandustöödeks või muudel põhjustel.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Septiku paigaldus ja imbväljaku rajamine tasub alati jätta professionaalide hooleks, vältimaks hilisemaid probleeme. Kalsep OÜ omab aastetepikkust septikute paigaldamise ja imbväljakute ehitamise kogemust. Meil on olemas nii vajalik tehnika kaevetöödeks ja materjalide vedamiseks, kui ka kvalifitseeritud tööjõud. Meie kasuks otsustades võite kindlad olla, et teie heitveesüsteem toimib tõrgeteta pikki aastaid. Oma teostatud töödele anname garantii.

Kui teil seisab ees septiku paigaldus ja imbväljaku rajamine, siis võtke meiega ühendust ning hea meelega teeme teile omapoolse hinnapakkumise.

bottom of page