Teeäärte puhastamine võsast

  • Puude ja hekkide piiramine ning mahavõtmine
  • Okste utiliseerimine

Teostame teede maa-ala puhastust võsast ja puudest, marterjali väljavedu ning kohapealset võsa purustamist. Suuremad teostatud objektid 2005 a. olid alltöövõtud Tallinna-Peterburi maanteel (objekt ISPA-5) AS Talterile, AS Aspile ja AS Baltifaldile. Samuti Abja-Paluojas ja Karksi- Nuias AS Teede REV-2 ´le