top of page

MAAPARANDUSTÖÖD

Omame pikaajalist kogemust maaparandustööde teostamisel. Pakutavad teenused hõlmavad:

  • kraavi kaevamine;

  • drenaaži rajamine;

  • truubi ehitus.

 

Töid teostame Harjumaal.

Kraavi kaevamine

Kraavi kaevamine on oluline osa kuivendussüsteemide rajamisel. Kaevame nii uusi kuivenduskraave kui puhastame olemasolevaid setetest ja võsast. Lisaks kaevame kraave kõikvõimalikele kommunikatsioonidele.

Drenaaži rajamine ja taastamine

Drenaaži rajamine on iga ehitusprojekti oluline osa, et liigne vesi maapinnalt ära juhtida ning hoida ära võimalikke liigniiskeid alasid ja üleujutusi. Rajame erinevaid drenaažisüsteeme koduaedadesse, teede- ja kinnisvaraobjektidele, põldudele jne. Drenaaži rajamine hõlmab maapinna planeerimist (vajaliku kalde andmist), kraavide kaevamist, drenaažitoru paigaldust, killustikupatjade ehitust ja vajalike materjalide paigaldust.

 

Lisaks drenaaži rajamisele tegeleme ka drenaažisüsteemide taastamisega, kus kaevame lahti vanad ummistunud drenaažisüsteemid ja asendame need uute torudega.

Kuivenduskraavi kaevamine.jpg

Truubi ehitus ja puhastamine

Truupe kasutatakse voolava vee juhtimiseks teede ja teiste objektide alt läbi, et tagada vee vaba läbivool. Truubi ehitusel kaevame vajaliku sügavusega kaeviku, rajame killustikaluse, paigaldame truubitoru, teostame tagasitäite ning ehitame otsanõlvad.

 

Lisaks truubi ehitusele pakume ka nende puhastamise teenust. Oluline on ära hoida truubi ummistus, et veevool selles ei katkeks ning ei tekiks pinnase erosiooni.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Meil on olemas nii vajalik tehnika kui teadmised erinevate maaparandustööde kvaliteetseks teostamiseks. Oleme antud alal tegutsenud juba üle 20 aasta ning selle aja jooksul rajanud lugematul hulgal kuivenduskraave ja drenaažisüsteeme ning ehitanud arvukalt teetruupe.

Usaldage meie pikaajalist kogemust ning võtke meiega ühendust oma maaparandusprojekti teostamiseks. 

bottom of page