top of page

KÄNDUDE JUURIMINE

Kändude juurimine võib olla väga tülikas, kui selleks puudub spetsiaalne tehnika ja vajalikud teadmised. Olgu eesmärgiks kändude eemaldamine koduaiast, krundi või teemaa ettevalmistamine ehitustöödeks või maa kasutuselevõtt muul otstarbel – meil on pikaajaline kogemus kändude juurimisel erinevates tingimustes. Samuti teostame maa-ala puhastust võsast ja puudest.

 

Meie tööpiirkonnaks on Harjumaa.

Kändude juurimine koduaias

Kändude juurimine elamumaalt võib osutuda vajalikuks erinevatel põhjustel: kännud võivad kujutada ohtu laste ja ka täiskasvanute tervisele, kui nende otsa komistada, need rikuvad aia ilmet ning samuti tõmbavad ligi soovimatuid kahjureid ja seenhaigusi, mis võivad kahjustada ka kõrvalolevaid puid ja taimestikku. Seetõttu on mõistlik kännud välja juurida ning sellised ohud kõrvaldada.

 

Töö käigus eemaldame kännud koos juurtega. Kasutame selleks spetsiaalse kännujuurijaga varustatud kopplaadurit või roomikekskavaatorit. Millise tehnikaga kändude juurimine täpselt toimub, sõltub konkreetsetest oludest. Väga suurte ja sitkete kändude juurimiseks sobib kõige paremini roomikekskavaator, samuti pehmema pinnase korral.

 

Kändude juurimine mõjutab paratamatult ka ümbritsevat haljastust, kuid teostame alati töid nii, et see mõju oleks võimalikult minimaalne. Samuti on võimalik meilt tellida täisteenus ehk pärast kännu väljajuurimist toome ka täitemulla ja haljastusmulla ning tasandame maapinna.

Kändude utiliseerimine

Kändude utiliseerimine on osaks meie kändude juurimise teenusest. Viime väljajuuritud kännud endaga kaasa (kui just klient ei soovi neid endale jätta), purustame oma ladustamisplatsil ning suuname hakkepuiduna taaskasutusse. Samuti võtame utiliseerimiseks vastu ka teiste väljajuuritud kändusid.

MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Meil on olemas nii tehnika kui kogenud töötajad, et ohutult, kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega ümbruskonnale eemaldada ükskõik mis suuruses kännud.

Usaldage kändude juurimine meie professionaalsele meeskonnale ning võtke meiega juba täna ühendust.

bottom of page