top of page

KANALISATSIOONI EHITUS

Teostame kõik kanalisatsiooni ehituse välitööd alates kraavide kaevamisest kuni üldkanalisatsiooniga liitumiste tegemiseni. Kanalisatsiooni ehitus on olnud üks meie põhitegevusi aastaid ning meil on sellel alal väga pikaajaline kogemus. Tegutseme Harjumaal ja lähiümbruses, kuid suuremaid töid tuleme tegema ka mujale Eestis.

Kanalisatsiooni ehituse välitööd

Enne kui kanalisatsiooni ehitus algab, tutvume põhjalikult tööalaga ning olemasolevate kommunikatsioonide asukohaga (eeldame korrektse geoaluse olemasolu, kasutame kaasaegset kaabliotsijat). Alles seejärel alustame kanalisatsioonitorude paigalduseks vajalike kraavide kaevamisega. Töid teostame projekti järgi.

 

Kaevetöödeks kasutame kopplaadurit või miniekskavaatorit, sõltuvalt kohalikest oludest. Näiteks kui töid on vaja teostada kitsastes tingimustes ning võimalikult minimaalse mõjuga ümbritsevale haljastusele, siis on parimaks lahenduseks miniekskavaator. Kopplaadurid on aga mõnevõrra suurema jõudlusega ning võimaldavad kanalisatsiooni ehituse tööde kiiremat teostamist. Olenemata kasutatavast tehnikast jälgime alati, et ehitustööd saaksid tehtud võimalikult väikese jäljega ümbruskonnale. Samuti pöörame suurt tähelepanu sellele, et kaevetööde käigus ei saaks kannatada olemasolevad kommunikatsioonid. Nende vahetus läheduses teeme kaevamisi alati käsitsi.

 

Kui kraav on kaevatud, siis valmistame ette selle põhja kanalisatsioonitorude paigalduseks. Tarnime vajalikud materjalid (killustik, liiv) ning planeerime õige kaldega sileda pinna. Seejärel toimub kanalisatsioonitoru paigaldus, selle ühendamine liitumispunkti ning torude viimine läbi hoone vundamendi. Vajadusel paigaldame ka nurga- ja puhastuskaevud ning kanalisatsiooni ülevoolu pumplad. Lõpuks teostame tagasitäite – vahetult torule paigaldame vähemalt 30 cm paksuse liivakihi ning selle peale väljakaevatud pinnase. Tagasitäidet teostades paigaldame maapinda ka hoiatuslindi, et edaspidi kaevetöid teostades oleks näha, kui kanalisatsioonitorule liiga lähedale jõutakse.

 

Pärast kanalisatsiooni ehituse töödega lõpetamist viime soovi korral ära ka väljakaevatud pinnase (kui see krundil taaskasutust ei leia) ning teostame haljastustööd – toome kvaliteetse sõelutud mulla ning teostame tasandustööd. Kui kaevetööde käigus oli vaja lõhkuda olemasolev teekatend või eemaldada sillutiskivid, siis taastame ka need.

Kanalisatsiooni-kraavi-kaevamine.jpg
Kanalisatsiooni-kraavi-tagasitäitmine.jp
MEIE EELISED
Käsi sinine.png

Oleme kanalisatsiooni ehitamisega tegelenud juba üle 20 aasta ning tänu sellele on meil teadmised ja kogemused antud tööde parimal viisil teostamiseks, lähtudes kohapealsetest oludest. Pakume kanalisatsiooni ehituse täislahendust ning meie kasuks otsustades ei tule teil erinevate tööetappide teostamiseks erinevate teenusepakkujate poole pöörduda. Vaid majasisesed torude ühendustööd jätame teiste spetsialistide hooleks, kõik välitööd teostame ise. Tööde tegemisel oleme alati ettevaatlikud, et kanalisatsiooni ehitus võimalikult vähe ümbritsevat kahjustaks.  

Võtke meiega ühendust, kui saame kanalisatsiooni ehitusel teile abiks olla.

bottom of page